Raua logo

Opći uvjeti

Ovi Opći uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu: Uvjeti) reguliraju vašu upotrebu naše web stranice i naših usluga. Kao sporazum između vas i Raua (u daljnjem tekstu: ugovorne strane), definira međusobne odgovornosti i ograničenja, stoga se pobrinite da u potpunosti razumijete značenje i pravne učinke sljedećih odredbi. Raua zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, a nova verzija stupa na snagu odmah nakon što bude objavljena.

Surađujući s Raua, Klijent se slaže s ovim Uvjetima, kao i njegovi korisnici, zaposlenici ili bilo treće strane koje zastupa Klijent.

Samo pisana komunikacija (poslana poštanskim uslugama ili e-poštom) između ugovornih strana smatrat će se službenom.

Usluge pružene od strane Raua smiju se koristiti isključivo od strane Klijenta. Strogo je zabranjeno Klijentu prenositi usluge pružene od strane Raua bilo kojoj trećoj strani ili dopustiti kopiranje ili izmjenu digitalnih rješenja Raua. Raua zadržava autorska prava nad materijalom koji je stvoren neovisno.

Odgovornost Raua je pravilno izvršenje zadatka opisanog u "Projektnom zadatku", dokumentu koji se smatra dijelom Ugovora koji su potpisali Klijent i Raua. "Projektni zadatak" mora uključivati sve informacije smatrane relevantnima za ispunjenje zadatka. Raua nije obavezna pružiti usluge koje nisu obuhvaćene opisima u navedenom dokumentu.

Raua ne može biti odgovorna za bilo što.

Ugovor se može raskinuti i od strane Klijenta i od strane Raua, ali isključivo pismeno. Rezultati nezavršenog rada Raua, pruženi prije raskida Ugovora, su isključivo vlasništvo Raua.

U slučaju više sile, ugovorne strane neće biti odgovorne za kašnjenje u pružanju ugovorenih usluga.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovih Uvjeta ili Ugovora bit će predmet isključive nadležnosti sudova smještenih u Zagrebu, Republika Hrvatska. Radnje koje se provode primjenom ovih Uvjeta ili Ugovora podliježu zakonu Republike Hrvatske.

Zadnja verzija Općih uvjeta i odredbi objavljena je 2. prosinca 2022. godine.